Avgiftshöjning från januari 2024

november 23, 2023

Styrelsen vill härmed informera om en kommande avgiftshöjning för samtliga
medlemmar. Höjningen blir på 15 procent (15 %) och träder i kraft från januari
2024.

Till grund för höjningen ligger en ekonomisk analys av föreningens budget; i
vilken vi sett över våra utgifter och intäkter samt fått en rekommendation från
HSB:s ekonomer. Givet det omvärldsläge vi nu står i, där inflationen i Sverige
är den högsta på decennier, har föreningen fått kraftigt ökade kostnader för
bland annat följande poster:

Räntor, el, uppvärmning och energi, renhållning, vatten,
underhåll och renoveringar av vår fastighet.

Styrelsen har i många år jobbat för att hålla nere tidigare ökningar men nu
är en höjning av avgiften oundviklig. Styrelsen beklagar givetvis detta beslut
då det kommer drabba oss alla i form av ökade kostnader men lyfter samtidigt
att detta blivit absolut nödvändigt för att på både kort och lång sikt
säkerställa att föreningen har en god ekonomi.

Kom dock ihåg att ett förmånligt kollektivt bostadsrättstillägg fortsätter
att ingå i medlemsavgiften