Mäklarinformation


Avgiftshöjningar 
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2021.

Bredband 
Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia. Avtalet innebär att alla lägenheter har tillgång till bredband (250/100 Mbit), Digital-TV(Paket Lagom) samt bredbandstelefoni. Kostnaden ingår i månadshyran.Två digitalboxar och en bredbandsswitch tillhör lägenheten/föreningen och skall lämnas kvar vid flytt. Nya medlemmar måste kontakta Telias kundtjänst på 020-755 766 för aktivering av bredbandet. För tekniska frågor kan man ringa 020-250 250. Anslutning till fastightesnätet görs i hallen. 

Underhållsplan 
Föreningen har en underhållsplan som används som stöd för styrelsens arbete. Senaste stambytet gjorde 1986. I samband med detta renoverades även kök och badrum i alla lägenheter. Kommande stambyte ligger minst 10 år framåt i tiden.

Elbesiktning
I samband med ägarbyte gör föreningen en besiktning av lägenhetens elinstallationer. Detta för att försäkra oss om att inga farliga eldragningar har gjorts av tidigare ägare.

Boendeparkering
För boendeparkering vänligen kontakta Trafikkontoret.
Tel: 031-368 25 65

Hiss
Fastigheten har ingen hiss

Information om överlåtelser 
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Årsredovisning                                                               
Var god och kontakta styrelsen.

Kontaktperson 
För mer information, kontakta Johan Alfredson via