Mäklarinformation


Avgiftshöjningar 
Avgiftshöjning på 15 % är införd från januari månad 2023.

Bredband 

Föreningen har under 2022 tecknat ett nytt kollektivt avtal med Telia. Samtliga lägenheter kommer betala 149 kr/mån för Bredband, bredbandstelefoni samt tv-paketet Start med 17st tv-kanaler. Varje lägenhet fick även under hösten en ny tv-box och router. Kostnaden ingår i månadshyran. Två digitalboxar och en router tillhör lägenheten/föreningen och skall lämnas kvar vid flytt. Nya medlemmar måste kontakta Telias kundtjänst på 020-755 766 för aktivering av bredbandet. För tekniska frågor kan man ringa 020-250 250. Anslutning till fastighetsnätet görs i hallen. 

Underhållsplan 
Föreningen har en underhållsplan som används som stöd för styrelsens arbete. Senaste stambytet gjorde 1986. I samband med detta renoverades även kök och badrum i alla lägenheter. Kommande stambyte ligger minst 10 år framåt i tiden. Under höst 2022 och vår 2023 kommer fastigheten dräneras i två etapper, först på insidan och sen utsidan. Större renoveringar som takbyte samt relining av bottenplattan är planerade och kommer ske inom 5 år.

Elbesiktning
I samband med ägarbyte gör föreningen en besiktning av lägenhetens elinstallationer. Detta för att försäkra oss om att inga farliga eldragningar har gjorts av tidigare ägare.

Boendeparkering
För boendeparkering i området Landala Egna Hem kontakta:

Göteborgs stad

Trafikkontoret
Tel: 031-368 25 65

Hiss
Fastigheten har ingen hiss

Information om överlåtelser 
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Årsredovisning                                                               
Var god och kontakta styrelsen.

Kontaktperson 
För mer information, kontakta Johan Alfredson via