VALBEREDNINGEN INFORMERAR

mars 23, 2023

Till samtliga medlemmar i HSB bostadsrättsförening HSB Brf Strandpiparen 13–18 i Göteborg

Bostadsrättsföreningens föreningsstämma planeras till den 4/5 2023 och valberedningens arbete inför stämman pågår.

Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening. Det ger dig unika möjligheter att påverka ditt boende. Om du har möjlighet och vill engagera dig kan ett alternativ vara att ställa upp som kandidat till en post som styrelseledamot. Som styrelseledamot får du ett direkt inflytande i bostadsrättsföreningens angelägenheter. Då får du ett helhetsansvar för bostadsrättsföreningen och det är såklart bostadsrättsföreningens bästa du ska ha för ögonen i de beslut du är med och fattar.

Enligt stämmans beslut 2022 ska styrelsen bestå av 6 ledamöter. För närvarande består styrelsen av 5 ledamöter och mandattiden för 2 av ledamöterna löper ut vid föreningsstämman 2023.

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen ska lämna förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt andra poster som ska väljas.

Valberedningen består av Åsa Bernhardtz och Ragnar Lind.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening eller något annat förtroendeuppdrag i föreningen?

Vi i valberedningen är övertygade om att det finns ett stort antal personer i föreningen som skulle kunna tillföra både kompetens och nytta till styrelsearbetet och andra uppdrag.

Om du har möjlighet och vill engagera dig i styrelsen, meddela valberedningen senast den 30/4 2023 genom att skicka ett e-postmeddelande till undertecknad


Åsa Bernhardtz

Valberedningen

Fyrverkaregatan 14, LGH 1103

asabernhardtz77@hotmail.com