Nyhetsbrev – november 2022

november 30, 2022

N Y H E T S B R E V 

Bostadsrättsföreningen Strandpiparen 13-18,  

november 2022


Avgiftshöjning från januari 2023

Styrelsen vill härmed informera om en kommande avgiftshöjning för samtliga medlemmar. Höjningen blir på 15 procent (15 %) och träder i kraft från januari 2023.

Till grund för höjningen ligger en ekonomisk analys av föreningens budget; i vilken vi sett över våra utgifter och intäkter samt fått en rekommendation från HSB:s ekonomer. Givet det omvärldsläge vi nu står i, där inflationen i Sverige är den största på decennier, har föreningen fått kraftigt ökade kostnader för bland annat följande poster:

Räntor, el, uppvärmning och energi, renhållning, vatten, underhåll och renoveringar av vår fastighet.

Styrelsen har i många år jobbat för att hålla nere tidigare ökningar men nu är en höjning av avgiften oundviklig. Styrelsen beklagar givetvis detta beslut då det kommer drabba oss alla i form av ökade kostnader men lyfter samtidigt att detta blivit absolut nödvändigt för att på både kort och lång sikt säkerställa att föreningen har en god ekonomi.

Kom dock ihåg att ett förmånligt kollektivt bostadsrättstillägg fortsätter att ingå i medlemsavgiften.


Nytt avtal för fastighetsskötsel och lokalvård

Styrelsen har beslutat att pröva en ny leverantör av tjänster för fastighetsförvaltning och lokalvård. PLL fastighetsförvaltning kommer att utföra dessa tjänster i stället för HSB. Ytterligare information kommer senare.


Fett i avlopp

För att förhindra onödiga och kostsamma stopp i föreningens avlopp -och ledningsnät vill vi passa på att tipsa om att ej hälla ut olja eller matfett direkt i avloppet och diskhon. Torka gärna av stekpannor och kastruller med papper innan de diskas och häll överbliven eller använd olja i förpackningar som sedan kan slängas i soporna. Stoppen i avloppen sker oftast inne i lägenheten och då är det den boendes ansvar att bekosta åtgärd av stoppet.

Varm -och kallvattenblandare

Föreningen uppmanar att vid renoveringar och byte av varm och kallvattenblandare att endast använda kända tillverkare och märken med hög kvalitet exempelvis Mora, FM Matsson och Grohe m.fl. Det är viktigt att produkterna är trycktestade och klarar av det höga vattentrycket som finns för inkommande vatten i huset. Byte till märken av sämre kvalitet kan i värsta fall leda till att kallvatten kommer in i husets varmvattencirkulation – ett så kallat överläckage av kallvatten till varmvattenledning.

Föreningen uppmanar medlemmarna att vid renoveringar och byte endast använda sig av auktoriserade VVS-installatörer som finnas att hitta på “säker vattens” hemsida. Detta för att säkerställa kvalitet på installation och produkter.

https://www.sakervatten.se

Brand och levande ljus

Nu i juletid ber vi er vara extra uppmärksamma på att ta det försiktigt med levande ljus och ej lämna dem obevakade, så att vi får ett fint advents- och julfirande utan eldsvådor.

Se gärna över era brandvarnare och byt batteri.

Återvinning

Vänligen släng inte wellpapp och kartong i restavfallet i vårt sophus. Sortera och släng dessa i återvinningshuset i stället där det finns separata kärl för wellpapp och kartong.


Nya medlemmar till styrelsen.

Styrelsen söker nu efter fler ledamöter. Att vara med i styrelsen ger dig en möjlighet att påverka och bidra till din boendemiljö samt att ta hand om fastigheten.

Vill du vara med och engagera dig i föreningen? Vi och föreningen behöver dig!

Vänligen kontakta Åsa Bernhardtz i valberedningen.


En trevlig jul och ett gott nytt år önskar styrelsen i Brf Strandpiparn 13–18