Nyhetsbrev – oktober 2022

oktober 1, 2022

N Y H E T S B R E V 

Bostadsrättsföreningen Strandpiparen 13-18,  

oktober 2022


Dränering – information och tidsplan 

Som vi i styrelsen tidigare nämnt så kommer ett omfattande dräneringsarbete att påbörjas under hösten. Hela fastigheten kommer att dräneras både på insidan och utsidan. Styrelsen har valt Svea Mark AB som totalentreprenör för detta arbete. Nya dräneringsrör kommer grävas ner och dagvattenledningar kommer att bytas ut. Det ska även monteras dräneringsskivor mot fastighetens grund. Då arbetet är mycket omfattande så kommer det pågå under hösten 2022 till hösten 2023.

Under det pågående dräneringsarbetet kommer information ges löpande till de boende både genom informationsblad i trapphusen från entreprenören samt mejlas ut ifrån hemsidan till alla registrerade medlemmar i föreningen.

När det grävs utanför er port och fasad så kommer det finnas möjlighet att ta sig in och ut ur fastigheten ändå.

Arbetet är planerat att starta vecka 44 på vår innergård. Dräneringen kommer ta lång tid och ske i etapper. Arbetet kan också förskjutas eller möjligen börja innan de planerade veckorna så var observant på ny information under arbetets gång.


Dräneringsetapp 1 – insidan gården

Dammgatan 5, 3, 1, Fyrverkaregatan 14, Ljunggatan 2 – vecka 44, 45 och 46.

Ljunggatan 4, 6, 8, 10, 12 – vecka 47, 48 och 49.  

Ljunggatan 22, 20, 18, 16 – vecka 50 och 51.

Portalen (genomgång ut till Ljunggatan) – vecka 52 och vecka 1.

Dräneringsetapp 2 – utsidan huset

Ljunggatan – vecka 2, 3, 4 och 5.

Fyrverkaregatan – vecka 6, 7, 8, 9, 10 och 11.

Dammgatan – vecka 12, 13, 14 och 15.


Återställning av markytor så som asfalterande gångvägar till våra portar på innergården samt gräsytor på utsidan kommer ske när marken har ”satt sig”. Information om tidplan för återställning under hösten 2023 kommer att presenteras efter dräneringsarbetet har avslutats.

En trevlig höst önskar styrelsen i Brf Strandpiparen 13-18