Nya styrelsemedlemmar sökes

april 6, 2022

Hej alla!


Vi behöver bli fler i styrelsen och söker nu nya medlemmar. Om du är intresserad eller känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, tipsa oss om namnet!

Styrelsen träffas några gånger per år och där kan du vara med och påverka hur vi sköter om föreningen på bästa möjliga sätt. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening. Arvode och ersättning ingår i styrelsearbetet.

Nya medlemmar till styrelsen önskas snarast för att kunna väljas in på kommande föreningsstämma den 5:e maj.

Om du är intresserad eller vet någon lämpad, tipsa och skicka ett mail till mig, Eric Martinsson, på eric@grebban.com eller sms/ring 0708954346

Allt gott,

Valberedningen i Brf Strandpiparen 13-18