Kallelse till föreningsstämma 2021

juni 8, 2021

Kallelse till föreningsstämma HSB bostadsrättsförening Strandpiparen 13-18 tisdagen den 29:e juni klockan 19, föreningslokalen.

Årets föreningsstämma hålls tisdagen den 29:e juni klockan 19.00 i föreningslokalen. Med tanke på pandemin försöker vi minimera antalet närvarande på stämman. De som önskar deltaga måste därför lämna in en ifylld anmälningstalong i brevinkastet till föreningslokalen (Ljunggatan 14) senast den 16 juni. Bara en person får deltaga från varje hushåll. I första hand tänker vi hålla stämman på plats i föreningslokalen.

Ovanstående information, inklusive anmälningstalong, kommer att delas ut i pappersform till alla lägenheter.

/Styrelsen Strandpiparen 13-18