Vatten och avlopp

Vatten

Lämna inte rinnande vatten i onödan. Byt kranpackning om vattnet står och rinner.

Droppande eller rinnande kranar samt toaletter medför stora kostnader för föreningen och indirekt dig som medlem. Hjälp till att minska föreningens kostad för vatten!

Du ansvarar och har underhållsansvar för armturer för vatten som till exempel blandare och duschmunstycke inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledningar.

Avlopp

Du ansvarar för rensning av vattenlås och brunnar.

Stopp kan bero på igensatta vattenlås och golvbrunnar, avlagringar i avloppsledningarna eller nedspolning av föremål i avloppet.

Undvik stopp i avloppen

  • Torka av stekpannor och grytor med fett och hushållspapper innan de diskas.
  • Släng kaffesump och teblad i soporna – inte i vasken!
  • Spola endast ner toalettpapper, ej hushållspapper.
  • Släng bomullstops, sanitetsartiklar och pappershandukar i papperskorgen – inte i toaletten!
  • Tag bort hår och annat som fastnat i bottenventilen i badkaret, handfatet och diskhon.
  • Släng kattsand eller liknande i soporna – inte i avloppen!
  • Spola ej ner lösningsmedel, giftiga vätskor eller lösningsmedel.
  • Rensa regelbundet vattenlås och golvbrunnar.


Fett i avloppet

Fett hör inte hemma i avloppet. Häller du fet matolja i avloppet så kommer fettet så småningom att stelna i avloppsledningen och kan då orsaka stopp. Fett i avloppet kan också bidraga till problem med råttor. Torka alltid upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfallet innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.

Stambyte/stamrenovering

Vattenledningar och rörstammar slits med åren ut och måste bytas ut för att förhindra omfattande vatten- och avloppsläckor. Då gör man ett stambyte som innebär att alla vattenledningar och avloppsrör i huset byts ut. Stambyte genomförs regelbundet i de flesta lägenheter, ungefär vart 50:e år.

Beroende på rörens skick så kan man även göra en lättare stamrenovering som brukar kallas “relining”. Det innebär att man gör en renovering av existerande rör.

Senaste stambytet i vår föreningen genomfördes 1986. Då renoverades även alla badrum.

Renovering vatten/avlopp i din lägenhet

Var god se sida “Din lägenhet/renovering”.


Notera att vid ombyggnation av din lägenhet får endast auktoriserade företag användas.

Dessa företag finns listade hos Säker vatten AB.

Dokumentera arbetet och spara dokument som styrker att arbetet är fackmannamässigt gjort. Viktigt vid eventuella framtida skador i din lägenhet och på vår fastighet.

Säker vatten AB

Säker vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna samt att kontrollera och auktorisera VVS-företag. Vid ombyggnad av din lägenhet gällande vatten och avlopp får endast auktoriserade företag användas.