Styrelsen

Förtroendevalda styrelseledamöter 2021/2022

Johan Alfredsson, Ordförande

Telefon: 0709-63 28 31

johan.alfredson@gmail.com

Sofia Alfredson, Sekreterare

Telefon: 0705-74 71 79

sofia.alfredson@gmail.com

Magnus Eriksson, Ledamot

Telefon: 0705-89 09 68

erikssonmagnus@yahoo.se

Vera Bensch, Ledamot

Telefon: 0760-50 83 72

benschvera@gmail.com

Carin Ferm, Ledamot

Telefon: 0730-50 99 59

carin.ferm@yahoo.se

Postadress

Brf Strandpiparen 13-18

Ljunggatan 14

413 21 Göteborg

Nyhetsbrev

Vid behov behov skickar styrelsen ut nyhetsbrev där de beskriver vad som händer i fastigheten.

Nyhetsbrevet läggs upp på hemsidan och alla registrerade medlemmar får en notis om detta på den mail adress som användes vid registrering.

Nyhetsbrevet kommer även att sättas upp på anslagstavlan vid tvättstugan samt delas ut till de medlemmar som anmält att de saknar digital uppkoppling.