Ordningsregler

Uteplatser

Föreningen har två möblerade uteplatser. Dessa är främst avsedda för vår förenings medlemmar.

Tänk på ljudvolymen. Ni sitter nära en medlems lägenhet och sovrumsfönster.

Vänligen ställ tillbaka möblerna om de har omflyttats så det ser trevligt och propert ut (En möbelgrupp/uteplats).

Plocka undan efter er, torka av bordet och lämna Ej skräp. Plocka upp fimpar/snus/tuggummi.

Grillning

Grillning är endast tillåten på den uteplats som vetter mot Dammgatan.

Det är inte tillåtet att grilla på uteplatsen utanför Ljunggatan 20. Vinden ligger oftast på så den drar in os till de närliggande lägenheterna.

Rökning

Rökning endast tilllåten minst 10 meter från fastigheten. Tag hand om fimparna. 

Vatten

Droppande kranar mm…

Avlopp

Här spolar vi inte ut lösningsmedel, giftiga vätskor, färger eller lösningsmedel.

I toaletten spolar vi inte ut annat pappersmaterial än toalettpapper, ej heller bomull, tops, etc.