Trapphus

Det är inte tillåtet att förvara lösa eller brännbara föremål i trapphusen och utanför din lägenhetsdörr. Detta utgör brandrisk och hinder i utrymningsväg.

Dörren till trappuppgången skall vara stängd och låst. Det är inte tillåtet att ställa upp den en längre tid utan uppsikt. Ställ ej upp dörren inför och under en fest.

Dörren till källare och vind i varje trapphus skall alltid vara stängd och låst. Glöm ej att släcka ljuset i källare/vind innan du låser dörren till källare/vind.