Trapphus

Det är inte tillåtet att förvara lösa eller brännbara föremål i trapphusen och utanför din lägenhetsdörr. Detta utgör brandrisk och hinder i utrymningsväg.

Dörren till trappuppgången skall vara stängd och låst. Det är inte tillåtet att ställa upp den en längre tid utan uppsikt. Ställ ej upp dörren inför och under en fest.

Dörren till källare/vind skall vara stängd och låst.