Bredband, TV, Telefoni

Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia som är obligatoriskt för alla. Kostnaden ligger separat på hyresavin. Avtalet innebär att vi har tillgång till:

 • Bredband 1000
 • Digital-TV (paket Start med 17st tv-kanaler)
 • Bredbandstelefoni

Vid inflyttning måste ett personligt avtal tecknas med Telia för att tjänsterna ska aktiveras. Vid avflytt måste tjänsten sägas upp för att den nya ägaren ska kunna starta tjänsten (vg se instruktioner nedan). Personliga abonnemang/koder syns på MITT TELIA / www.telia.se

För aktivering, vg se instruktioner och kontaktuppgifter till Telia längst ner på denna sida.

Anslutning

Anslutning till fastighetsnätet görs via ett uttag som är installerat i din lägenhet, vanligast i hallen.  

Utrustning

Utrustning för Bredband, Telefoni och TV har ingått vid föreningens tecknande av avtal med Telia. De tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid flytt. Lägenhetsinnehavare ansvarar för dessa och får göra upp med ny ägare om något saknas.

 • 1 st bredbandsswitch (innehåller router, telefoniadapter och utgångar för TV)
  • Telia Wifi-router, SMART WIFI, delades ut augusti 2022
  • Telia Wifi-router Plus v3, delades ut 2017 och som fungerar fortfarande. Vid föreningens nytecknade avtal 2022 ingick en ny router. Boende väljer själv vilken ni vill använda men den nya är snabbare och den måste lämnas kvar vid flytt.
 • 2 st Digital TV-boxar ska följa lägenheten.
  • Arris VIP 4302, delades ut från augusti 2022
  • Arris VIP 4302, delades ut 2017
  • Motorola VIP 1003, 2 st delades ut 2012 och som fungerar fortfarande. Lägenhetsinnehavare bestämmer själv om ni vill ha kvar den då 3 st är utdelade och minst 2 st ska följa lägenheten.
 • 2 st extra koder till Digital TV abonnemang som är opersonliga och tillhör lägenheten. Kan användas om du har ytterligare 1 eller 2 Tv-apparater. Extra koderna delades ut till lägenhetsinnehavare 2012 och står på föreningen. Koderna syns inte på ditt konto på Mitt Telia/www.telia.se . Kodernas identifikationskod börjar på: 999xxxxxxx (10 siffror). Läs mer om detta nedan under rubrik Digital TV.

OBSERVERA: Ditt personliga avtal med Telia för Bredband, TV och Telefoni abonnemang tillhör ej lägenheten utan skall sägas upp vid flytt. Din personliga identifikationskod för Digital TV börjar på: 999xxxxxxx (10 siffor). VG läs mer om detta nedan under rubrik Digital TV.

Nytt avtal med Telia/förändring av utrustning

År 2022 omförhandlade styrelsen åter avtalet med Telia. Ny bredbandswitch och ytterligare en digitalbox ingick i avtalet. Gammal utrustning kan ff användas. Bredbandswitchen är lite modernare och snabbare medan den nya digitalboxen är av samma modell som delades ut 2017. Observera att om Ni vill byta digitalbox så måste den avprogrammeras med din personliga kod och sedan programmera om den nya med samma kod. Hur du tar bort koden från den gamla/gör en fabriksåterställning kan du läsa om längre ner på sidan. Om du inte kommer ihåg din personliga kod så går du in på din sida på www.telia.se.

År 2017 omförhandlade styrelsen avtalet med Telia. Fibernätet uppgraderades och alla medlemmar fick en ny bredbandsswitch och en ny modernare digitalbox för TV.

Den nya vita boxen kallas bredbandsswitch och är navet. Den innehållet router och telefoniadapter och utgångar för TV. Det enda som behövs utanför denna är en digitalbox till varje tv.

Den gamla Digtal TV-boxen (Motorola VIP 1003) fungerar fortfarande och kan användas om du har mer än 1 TV. Den ingår i utrustningen som tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid flytt.
Den gamla vita bredbands-switchen och den grå telefoniadaptern fungerar inte längre. De kan slängas.

Digital-TV – information angående abonnemang och Digital TV-box

För att kunna se på Digital TV krävs 1 abonnemang och en Digital TV-box per TV apparat. I ditt personliga abonnemang ingår ett TV-abonnemang/1 kod. Vidare så finns det ytterligare 2 abonnemang per lägenhet men dessa koder är opersonliga och knutna till lägenheten via föreningen och ska lämnas kvar vid flytt. Du kan även streama TV via Telia play. Vg se nedan vad som gäller.

Personligt abonnemang Digital-TV abonnemang /Telia play

 • Ett abonnemang/1 kod. Används om du har 1 TV apparat/ditt förstahandsval.
 • Identifikationskod börjar på: 111xxxxxxx (10 siffror), tillhörande kontrollkod.
 • PIN 1 och PIN 2. Pinkod 1: används för att hyra film och starta vissa program från Telias tjänster, Pinkod: 2 används för att hyra film under kategorin “vuxet”.
 • Koder syns på MITT TELIA/www.telia.se. Abonnenmanget är personligt.
 • Abonnemang ska sägas upp vid flytt. Ny ägare tecknar nytt personligt avtal.
 • Ny ägare behöver fabriksåterställa (vg se nedan) Digital TV-boxen och skriva in de nya koderna. Tidigare koder syns på TV-skärmen när du startar om TV Digital-boxen.
 • Tjänsten fungerar fullt ut, du kan hyra filmer samt starta vissa program från Telias tjänster.
 • Vill du ha fler personliga Digital TV-abonnemang behöver du teckna ett personligt tvilling-abonnemang hos Telia. Det blir då en extra kostnad för fn. 129 kr/månad (prisuppgift år 2021). För det priset kan man teckna upp till 4 st tvillingabonnemang/dvs koppla in upp till 4 st extra TV-apparater. Extra Digital-TV boxar bekostas av lägenhetsinnehavaren.
 • Telia play ingår i ditt personliga avtal. Med Telia play kan du streama och se på flera enheter samtidigt i din mobil, surfplatta, dator eller via en Chromecast eller Apple-TV kopplat till din TV. Kontakta Telia för inloggningsuppgifter.

Opersonligt abonnemang

 • 2 st extra abonnemang/2 koder som kan användas om du har ytterligare 1-2 TV apparater.
 • Identifikationskod börjar på: 999xxxxxxx (10 siffror). Tillhörande kontrollkod.
 • PIN 1
 • Koder syns inte på MITT TELIA. Abonnemang kopplat till din lägenhet via föreningen. Kontakta styrelsen, ej Telia
 • Abonnemang ska INTE sägas upp vid flytt. Ny ägare behåller samma koder.
 • Ny ägare behöver inte ändra koderna i Digital TV-box/ingen fabriksåterställning.
 • Du kan inte hyra film samt inte starta vissa program från Telias tjänster som kostar pengar pga av att abonnemangt ej är kopplat till dig personligen utan till föreningen

Fabriksåterställning av Digital TV-box vid inmatning av ny kod

OBSERVERA; När du flyttar in så finns tidigare ägares personlig kod kvar i digital TV-boxen (identifikationskod som börjar på 111). Du ser tidigare inmatad identifikationskod på TV-skärmen när du startar om digitalboxen.

För att kunna skriva in din nya personliga TV-kod kan du behöva fabriksåterställa Digital TV-boxen.

Nedan finner du en länk till hur du fabriksåterställer de Digital TV-boxar som föreningen har delat ut.

 • Arris VIP 4302.
 • Motorola VIP 1003.

Header text

Header text

Har du en Digital TV-box som visar identifikationskod som börjar med 999 som stämmer med lägenhetens opersonlig kod så behöver du inte ställa om boxen. Kontrollera att kod stämmer med den kod som tillhör din lägenhet.

Kontakt Telia

Kundtjänst: 020-755 766

Tekniska frågor: 020-250 250.

Support: 020-240 250

Aktivering av bredband,tv, telefoni

Nya medlemmar måste kontakta Telias kundtjänst för aktivering av bredbandet. Detta kan göras via telefon enl. via länk nedan.

Vid flytt: Kontakta Telias kundtjänst och meddela flytt.