Bredband, TV, Telefoni

Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia. Avtalet innebär att alla lägenheter har tillgång till:

  • Bredband (250/100 Mbit)
  • Digital-TV (paket Lagom)
  • Bredbandstelefoni

Kostnaden ingår i månadshyran.

Tillhör lägenheten

En bredbandsswitch och två digitalboxar tillhör lägenheten/föreningen och skall lämnas kvar vid flytt. 

Nytt avtal med Telia

År 2017 omförhandlade styrelsen avtalet med Telia.

Fibernätet uppgraderades och alla medlemmar fick en ny bredbandsswitch (med inbyggd router) och en ny modernare digitalbox för TV.

Den nya vita boxen kallas bredbandsswitch och är navet. Den innehållet router och telefoniadapter och utgångar för TV. Det enda som behövs utanför denna är en digitalbox till varje tv.

De gamla digitalboxarna fungerar fortfarande.
Den gamla vita bredbands-switchen och den grå telefoniadaptern fungerar inte längre. De kan alltså slängas.

Anslutning

Anslutning till fastighetsnätet görs via ett uttag som är installerat i din lägenhet, vanligast i hallen.  

Kontakt Telia

Kundtjänst: 020-755 766

Tekniska frågor: 020-250 250.

Support: 020-240 250

Aktivering av bredband

Nya medlemmar måste kontakta Telias kundtjänst för aktivering av bredbandet. Detta kan göras via telefon enl. via länk nedan.

Vid flytt: Kontakta Telias kundtjänst och meddela flytt.