Föreningslokal

Vår gemensamma föreningslokal är belägen på Ljunggatan 14, ingång via portalen Ljunggatan/gården. Lokalen omfattar ett litet kapp rum,  1 rum på med bord och stolar, samt ett mini kök/trinett. Toalett finns i anslutning.

Regler

För allas trevnad är det viktigt att ordningsregler och sunt förnuft följs.

1) Lokalen är avsedd för medlemmar inom BRF Strandpiparen 13-18 och får nyttjas för privata tillställningar. Ej för kommersiellt nyttjande. Lokalen får under inga omständigheter lånas ut till utomstående personer som släktningar och vänner. Den medlem som lånar lokalen står som ansvarig.

2) Bokning sker via kontakt med lokalansvarig inom styrelsen, Carin Ferm. Kontakt via föreningens gemensamma mail, vg se sida: Vår förening/Styrelsen.

3) Nyckel avhämtas/återlämnas hos lokal ansvarig efter överenskommelse. Nycklar får endast kvitteras ut av medlem. Vid förlust av nycklar debiteras tillverkning av nya nycklar samt cylinder.

4) Medlemmen är ansvarig/bär det totala ansvaret för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lösöre ska ovillkorligen rapporteras till lokalansvarig senast vid nyckelns återlämnande. Om större skada uppstår kontakta styrelsen omedelbart. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan utanför tvättstugan.

5) Lokalen får nyttjas mellan kl. 10.00-22.00. Klockan 24.00 skall lokalen vara stängd och låst. Det åligger den medlem som lånar föreningslokalen att se till att de personer som vistas i lokalen inte för väsen och stör övriga medlemmar i föreningen samt är högljudda på vår gemensamma gård (i enlighet med föreningens trivselregler).

6) Lokalen är godkänd av brandmyndighet för högst 15 personer. Ansvarig medlem ansvarar för antalet personer i föreningslokalen. Lokalens ytterdörr från Ljunggatan 14 (portalen) räknas som utrymningsväg och får ej blockeras. Väg ut finns även från lokalens stora rum med utgång mot Ljunggatan 16. Brandsläckare och brandfilt finns i föreningslokalen.

 7) Lokalen är rökfri. Rökning får ske utomhus minst 10 meter utanför fastighetens väggar (i enlighet med föreningens trivselregler). Fimpar ska samlas upp.

8) Lokalen ska återlämnas i städat skick, om så ej sker kommer kostnaden för städningen att debiteras medlemmen. Föreningen tillhandahåller viss städutrustning. VG se städprotokoll.

9) Lokalen återlämnas efter överenskommelse med lokalansvarig. OBS! Ska lokalen nyttjas av annan medlem dagen efter, skall lokalen senast kl. 12.00 dagen efter nyttjandet vara städad. VG se städprotokoll.

10) Köksredskap och porslin enl. inventarielistan får användas. De engångsartiklar som finns i lokalen tillhör föreningen och får ej användas. Gäller även stearin- och värmeljus.

11) Missbruk av de regler som gäller föreningslokalen kommer innebära att möjligheten att få hyra lokalen igen är förbrukad.

12) Lokalen lånas ut kostnadsfritt.


Städprotokoll


1) Samtliga golv ska vara sopade/dammsugna samt våttorkade.

2) Väggar, dörrar ska avtorkas (om nersmutsade).

3) Bord och övriga möbler skall rentorkas.

4) Toalett, handfat och spegel skarengöras. Fyll på med toalettpapper (om toaletten är använd).

5) Kyl ska tömmas,  avtorkas och stängas av. Ställ kyl på glänt.

6) Kökets arbetsytor, spisplattor, mikrovågsugn, kaffebryggare ska rentorkas.

7) Hushållssopor ska slängas.

8) Saker ska stå på ungefär ordinarie platser. Återställ möbleringen efteråt om Du valt att möblera om.

9) Värmeljushållare och ljusstakar ska vara rena.

10) Tag bort och släng ev marschaller, ballonger mm utanför lokalen.

11) Brandsläckare/brandfilt ska vara obruten. Om bruten meddela styrelsen.