Trivselregler

Du och de andra medlemmarna i föreningen äger huset tillsammans. Tänk därför på att vara rädd om och vårda både din egen lägenhet och husets gemensamma utrymmen. Kostnader för underhåll och reparationer betalas i slutändan av alla medlemmar gemensamt.

På hemsidan, under respektive sida finner du löpande ordningsregler/trivselregler som gäller inom föreningen, i din lägenhent och i gemensamma utrymmen. Sidan för ordnings och säkerhet är också viktig. Läs vad som gäller!

Din lägenhet

Du ansvarar för trivsel i och runt Din lägenhet. Tänk på att vi bor i ett ljuskänsligt hus.

Våra gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entréerna, trapphusen, tvättstugan, sophuset gårdshuset, gården och övriga gemensamma utrymmen.
Det är viktigt att vi förvarar våra saker i utrymmen som tilldelats oss, och låter övriga utrymmen vara fria.

Ljudkänsligt hus

Tänk på att ditt golv är Din grannes tak. Gå mjukt och lugnt och släng inte saker på golvet. Det är också viktigt att Du inte låter TV eller musikanläggning stå på för högt eller gör något annat som kan störa. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 20.00 och 07.00, då vi bör iaktta ” största möjliga tystnad”! När Ni anordnar fest i lägenheten/renoverar bör Ni föra en dialog med grannarna och visa stor hänsyn.

Tänk även på att våra trappuppgångar är lyhörda, det hörs när Du går i trappan och stänger igen Din dörr. Använd handtaget på dörren när Du stänger, på samma sätt som när Du öppnar.

Stäng trappuppgångens dörr

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att lås och brevinkast håller en viss säkerhetsstandard, och att alla dörrar till vind, källare, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen är låsta. Entrédörrarna skall alltid hållas låsta och får ej lämnas öppna en längre tid.

Rökning

Rökning får absolut inte ske i trappuppgångarna, utanför entréerna eller sittandes i fönster då detta medför att boende runt omkring får in röken i sina lägenheter. Rökning skall ske utomhus och så långt ut från huset att röken inte riskerar att dra in i lägenheterna. Fimpar får absolut inte slängas på marken.

Marschaller/lyktor

Marschaller/lyktor skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Det är viktigt att de placeras så att ingen kan komma till skada.
Släck marschaller innan Du går och lägger Dig. Tag själv bort urbrunna marschaller samt eventuella stearin- och sotfläckar.