Vid flytt

  • Ta med Din cykel
  • Töm/städa Ditt vind/källarförråd. Kontrollera att det är märkt med Ditt lägenhetsnummer. Informera nya ägare var de är belägna.
  • Lämna kvar 1 st bokningslås till tvättstugan, inklusive 2 nycklar. Om detta saknas, informera nya ägaren. Om en nyckel finns kvar är det tillåtet att kopiera på egen hand. Det går bla bra hos Skomakaren på Dr Fries Torg. Säg till att du är från Brf Strandpiparen 13-18 så får du rabatt, kostar 100 kr, istället för 120 (prisuppgift kan 2021).
  • Kontrollera att allt som tillhör Telia finns kvar i lägenheten. Vg se sida; Din lägenhet/Telefon, bredband, TV.
  • Avsluta Ditt bredbandsabonemang hos Telia. Kontakta Telia.
  • Kontrollera att radiosändare för mätning av temperatur finns kvar. Vg se sida; Din lägenhet/Värme. Meddela styrelsen samt ny ägare om den saknas.
  • Avregistrera Dig på hemsidan. I inloggat läge, tryck på ditt namn (inloggat som: ditt namn). Du kommer in på Ditt konto och kan välja avregistrera,
  • Avsluta Ditt medlemskap i HSB och få tillbaka Din insats (om Du flyttar till annan HSB-lägenhet behåller Du ditt medlemskap). Detta görs skriftligt via brev eller mail till HSB.
  • Informera den nya köparen om att överlåset tillhör föreningens nyckelsystem och får ej bytas på egen hand. 2 nycklar tillhör lägenheten. Saknas nyckel så måste ny beställas via felanmälan till Fastighetsskötaren. Du kan ej kopiera nyckel på egen hand. Du bekostas via faktura. Är överlåset trots detta bytt (gäller några få lägenheter) informera ny ägare.

Om tvättlås, tillbehör från Telia eller radiosändare för mätning av temperatur saknas kontakta/gör upp med köpare. Det som saknas bekostas av lägenhets innehavaren.