Vid flytt

  • Ta med Din cykel
  • Töm/städa Ditt vind/källarförråd. Kontrollera att det är märkt med Ditt lägenhetsnummer. Informera nya ägare var de är belägna.
  • Lämna kvar 1 st tvättlås, inklusive 2 nycklar. Om detta saknas, informera nya ägaren.
  • Kontrollera att allt som tillhör Telia finns kvar i lägenheten. Vg se sida; Din lägenhet/Telefon, bredband, TV.
  • Avsluta Ditt bredbandsabonemang hos Telia. Kontakta Telia.
  • Kontrollera att radiosändare för mätning av temperatur finns kvar. Vg se sida; Din lägenhet/Värme. Meddela styrelsen samt ny ägare om den saknas.
  • Avregistrera Dig på hemsidan. I inloggat läge, tryck på ditt namn (inloggat som: ditt namn). Du kommer in på Ditt konto och kan välja avregistrera,
  • Avsluta Ditt medlemskap i HSB och få tillbaka Din insats (om Du flyttar till annan HSB-lägenhet behåller Du ditt medlemskap). Detta görs skriftligt via brev eller mail till HSB.

Om tvättlås, tillbehör från Telia eller radiosändare för mätning av temperatur saknas kontakta/gör upp med köpare. Det som saknas bekostas av lägenhets innehavaren.