Vid flytt

  • Ta med din cykel
  • Töm/städa ditt vind och källarförråd. Kontrollera att det är märkt med ditt lägenhetsnummer. Informera nya ägare var de är belägna.
  • Lämna kvar 1 st bokningslås till tvättstugan, inklusive 2 nycklar. Om detta saknas, informera nya ägaren. Om en nyckel finns kvar är det tillåtet att kopiera på egen hand. Det går bland annat bra hos Skomakaren på Dr Fries Torg. Säg till att du är från Brf Strandpiparen 13-18 så får du rabatt, kostar 100 kr, istället för 120 (prisuppgift 2021).
  • Kontrollera att allt som tillhör Telia finns kvar i lägenheten. Mer information finns under “Din lägenhet / Telefon, bredband, TV”.
  • Avsluta ditt bredbandsabonnemang hos Telia. Kontakta Telia.
  • Kontrollera att radiosändare för mätning av temperatur finns kvar. Mer information finns under “Din lägenhet / Värme”. Meddela styrelsen samt ny ägare om temperaturmätaren saknas.
  • Avregistrera dig på hemsidan. I inloggat läge, tryck på ditt namn (inloggat som: ditt namn). Du kommer in på ditt konto och där kan välja att avregistrera sig.
  • Avsluta ditt medlemskap i HSB och få tillbaka din insats (om du flyttar till annan HSB-lägenhet behåller du ditt medlemskap). Detta görs skriftligt via brev eller mail till HSB.
  • Informera den nya köparen om att överlåset tillhör föreningens nyckelsystem och får ej bytas på egen hand. 2 nycklar tillhör lägenheten. Du kan ej kopiera nyckel på egen hand. Saknas nyckel så måste ny beställas via felanmälan till Fastighetsskötaren. Du bekostas via faktura. Är överlåset trots detta bytt (gäller några få lägenheter) behöver du informera ny ägare.

Om tvättlås, tillbehör från Telia eller radiosändare för mätning av temperatur saknas kontakta/gör upp med köpare.

Det som saknas bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Om du lämnar kvar tillhörigheter i lägenhet/vind/källare gör upp med köpare. Föreningen tar inte ansvar för dessa.