Återvinningsstationer, miljöstationer, farligt avfall bilen

Nedan finner Du platser där Du kan lämna Ditt farliga avfall samt  grovsopor som behöver slängas då container ej finns på gården dvs Farligtavfall bilen, Återvinningscentral och Miljöstationer.

Farligt avfallbilen

Här lämnar Du farligt avfall, mindre el- och elektronikprodukter.(batterier, brandvarnare, startka rengöringsmedel, frätande ämnen, fotokemikalier, lösningsmedel, färg, lack, lim, bekämpningsmedel, gifter, lysrör, lågenergilampor, kvicksilvertermometrar, oljeprodukter och bränslen, glödlampoar, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner och batteridrivna leksaker).

Du kan också lämna återanvända saker till Emmaus Björkås insamlingstillfällen som följer.

Bilen stannar bla på Doktor Fries torg. Bilen kör en tur på våren och en tur på hösten. För schema vg. se länk.

Återvinningscentraler 

Här lämnar Du all nästan all typ av grovavfall, farligt avfall och elektronik.

Miljöstationer

Här lämnar Du farligt avfall – finns på bensinstationer och småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Hämtning av vitvaror

Göteborgs stad hämtar Dina vitvaror mot en avgift.