Återvinningsstationer, miljöstationer, farligt avfall-bilen

Nedan finner du information om platser där du kan lämna ditt farliga avfall samt grovsopor som behöver slängas då container ej finns på gården.

Farligt avfall-bilen

Här lämnar du farligt avfall, mindre el- och elektronikprodukter. Här kan du lämna bland annat lämna in starka rengöringsmedel, frätande ämnen, fotokemikalier, lösningsmedel, färg, lack, lim, bekämpningsmedel, oljeprodukter samt andra bränslen. Du kan även lämna in kvicksilvertermometrar, mobiltelefoner och handverktyg.

Bilen stannar bland annat på Doktor Fries torg. Bilen kör en tur på våren och en tur på hösten. För schema var god se länk.

Återvinningscentraler 

Här lämnar du all nästan all typ av grovavfall, farligt avfall och elektronik.

Miljöstationer

Här lämnar du farligt avfall – finns på bensinstationer och småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Hämtning av vitvaror

Göteborgs stad hämtar dina vitvaror mot en avgift.