Soprum

För allas trivsel och för att hålla god ekonomi i föreningen, sortera dina sopor enligt anvisningarna i husets miljörum. Större grovsopor som t.ex. möbler får inte lämnas i miljörummet utan måste slängas på en återvinningscentral.