Andrahandsupplåtelse

UNDER UPPBYGGNAD

En andrahandsupplåtelse blir det så snart du som bostadsrättsinnehavare, har lämnat över lägenheten till någon annan för självständigt brukande, dvs under en viss tid utan att du själv vistas i lägenheten. Vill du upplåta lägenheten i andra hand måste du först få styrelsens tillstånd.