Ny medlem

Välkommen till vår förening, BRF Strandpiparen 13-18

På vår hemsida finner ni mycket information om vår förening. Läs igenom vad som gäller.

Läs bland annat om:

  • föreningen
  • säkerhet
  • förhållningsregler gemensamma utrymmen, som tvättstuga, sophantering, gården, trappuppgångar, vind och källare.
  • förhållningsregler i din lägenhet, renovering, el, värme, ventilation, vatten och avlopp.

Är det något ni saknar eller har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Kontrollera att detta finns

Nedanstående tillhör din lägenhet. Kontrollera att de finns när du flyttar in.

  • 1 st bokningslås till tvättstuga, inklusive 2 st nycklar. Mer information finns under sida: Ordning/säkerhet/nycklar. Bokningslåset skall vara märkt med ditt lägenhetsnummer.
  • 1 st bredbandsswitch och 2 st digital-boxar. Mer information finns under sida: Din lägenhet/Bredband, Tv, Telefoni
  • 1 st radiogivare (mäter temperaturen i din lägenhet). Mer information finns under sida: Din lägenhet/Värme
  • 2 st nycklar till överlåset på din lägenhetsdörr. Överlåset tillhör föreningens nyckelsystem och får ej bytas på egen hand. Mer information finns under sida: Din lägenhet/säkerhet/nycklar. Underlåset får du byta fritt. Om överlåset trots detta är bytt (gäller några få lägenheter), så ska säljaren informera dig om detta.
  • Ett vindsförråd och ett källarförråd tillhör varje lägenhet (variationer kan förekomma, eventuellt ingick bara ett förråd från när huset byggdes). Säljaren ska informera dig var dessa förråd finns. De ska vara märkta med ditt lägenhetsnummer (1-83). Säljare ansvarar för att det är tömt/städat. Föreningen ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Om något saknas
Om något saknas kontakta eller gör upp med tidigare ägare. Det som saknas bekostas av lägenhetens innehavaren.

El-besiktning

Efter en överlåtelse har skett kommer en el-besiktning att ske av din lägenhet. Detta för att säkerställa att inga felaktiga el-installationer gjorts av tidigare ägare.

HSB ombesörjer detta och du kommer att bli kontaktad.