Gården

Uteplatser

Föreningen har två möblerade uteplatser. Dessa är främst avsedda för vår förenings medlemmar.

Tänk på ljudvolymen. Ni sitter nära en medlems lägenhet och sovrumsfönster.

Vänligen ställ tillbaka möblerna om de har omflyttats så det ser trevligt och propert ut.

Det ska vara en möbelgrupp per uteplats när man återställer efter användande.

Plocka undan efter er, torka av bordet och lämna ej skräp. Plocka upp fimpar, snus och tuggummi.

Grillning

Grillning är endast tillåten på den uteplats som vetter mot Dammgatan.

Det är inte tillåtet att grilla på uteplatsen utanför Ljunggatan 20. Vinden ligger oftast på så den drar in os till de närliggande lägenheterna.

Rökning

Rökning endast tilllåten minst 10 meter från fastigheten. Ta hand om dina fimpar! 

Marschaller

Marschaller och lyktor skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Det är också viktigt att de placeras så att ingen kan komma till skada.

Släck marschaller innan du går och lägger dig. Tag själv bort urbrunna marschaller samt städa upp eventuella stearin- och sotfläckar.

Matning av fåglar och vilda djur

Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra vilda djur på föreningens mark eller från era fönster. Det drar till sig fåglar, råttor och möss.

Detta gäller även för fågelholkar på fönster och vid fasad utanför din lägenhet. Det medför även fågelspillning på vår fasad.

Husdjur

Husdjur får inte rastas på vår gård eller på våra gräsmattor runt utsidan av vår fastighet. Hundar måste vara kopplade.