Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ.

Då hålls föreningsstämman

Föreningsstämman skall hålls senast 6 månader efter räkenskapsårets slut.

Förenings räkenskapsår omfattar januari-december.

Föreningen bruktar vanligtvis hålla föreningsstämma början av maj.

Kallelse

Kallelse, som finns i årsredovisningen, får enl. stadgarna p. 16, skickas ut tidigast 6 veckor före föreningsstämman och senast skickas ut 2 veckor före föreningsstämman.