Renovering i din lägenhet

Läs alltid stadgarna innan Du börjar renovera och hör med styrelsen.

Läs alltid stadgarna och stäm av med styrelsen innan DU börjar renovera.

Som bostadsrättägare kan man säga att du lite förenklat har ett underhållsansvar för din lägenhets inre medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre. Var gränsen mellan lägenhetens yttre och inre går är inte alltid helt lätt att säga då bostadsrättslagen ger visst utrymme för tolkningar. Den allmänna rekommendationen är därför att alltid stämma av med styrelsen och dess stadgar innan du sätter igång.

Styrelsens skriftliga godkännande

Du behöver styrelsens skriftliga godkännande för renoveringar som påverkar föreningens ansvarsområde.

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme och ventilation.
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vissa förändringar kräver dessutom bygglov och bygganmälan.

Bygganmälan lämnas in till kommunen om du skall riva en bärande vägg, förändra planlösningen på annat sätt eller väsentligt ändra anordningar för exempelvis ventilation, vatten och avlopp.

Bygganmälan innebär tekniska frågor och hur kontrollen utförs.

Om Du gör förändringar, där styrelsens godkännande krävs, utan att ha styrelsens godkännande blir Du ansvarig för detta och får ta kostnader som detta medför.

Fackmannamässigt arbete

Det är viktigt att allt renoveringsarbete görs fackmannamässigt. Anlita därför alltid behörig arbetskraft.

Dokumentera Ditt renoveringsarbete och spara dokument som styrker att arbetet är fackmannamässigt gjort. Viktigt vid eventuella framtida skador i din lägenhet/på vår fastighet.

Du ansvarar för städning

Håll ordning i trappuppgångarna och på gården. Tag bort smuts. Tänk på att det är utrymningsvägar.

Lathund – renovering

Nedan beskrivs lite närmare vad som är tillåtet respektive respektive vad som kräver tillstånd från styrelsen i fråga om förändringsarbeten i din lägenhet.

Badrum

Du har rätt att byta det som du ansvarar för enligt stadgarna.

Vid renovering av badrum ska entreprenören vara auktoriserad för våtrum. Ska du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens tillstånd. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.
Du får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan tillstånd. Dessutom krävs bygganmälan.
Golvbrunnen är föreningens ansvar. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för rensning, klämring och vattenlås. Golvbrunnen byter man när man gör en stamrenovering. Vill Du av någon anledning byta den tidigare så får Du stå för det själv efter att föreningen gett tillstånd till ingreppet.

Observera att frånluftsventilen i Ditt badrum är en del av föreningens ventilationssystem. Vid ventilationskontroll, OVK, ställs den in på ett läge anpassat efter Din lägenhet. Ändra ej detta läge.

Kök

Du har rätt att byta det som du ansvarar för enligt stadgarna.
Ska Du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens godkännande. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.

Obs! Köksfläkten ingår i föreningens ventilationssystem. Se särskilda regler vad som gäller vid byte av köksfläkt under sida: Din lägenhet/Ventilation.

Väggar och tak
Du får måla om och tapetsera som du vill.
Ska du sätta upp nya väggar och/eller riva väggar måste du kontakta styrelsen. Ändring av bärande väggar kräver föreningens skriftliga tillstånd och kommunen kräver bygganmälan. Ibland kan en van konstruktör behöva titta på både vägg och ritning för att avgöra om ändring är möjligt.

Golv 
Du får lägga om och slipa befintliga golv som du själv vill. Informera gärna lägenhetsinnerhavaren under din lägenhet innan slippning på grund av kommande höga renoveringsljud.

El
Du får dra om synlig el om det utförs av en elektriker. Vid icke synliga eldragningar krävs styrelsens tillstånd. Vid flytt görs alltid en elbesiktning av din lägenhet.

Fönster
Du får måla fönstren invändigt och sätta in persienner. Du får inte byta ut fönstren och inte måla dem utvändigt. Det underhållet åligger föreningen.

Ventilation
Du får ej påverka ventilationen, tilluft ovanför fönster, frånluftflöden i badrum och frånluftsflöden i köksfläkt.
Observera att din köksfläkt är en del av föreningens ventilationssystem. Vid byte av köksfläkt stäm av med styrelsen så att en till ventilationssystemet passande fläkt installeras.
Observera att frånluftsventilen i Ditt badrum är en del av föreningens ventilationssystem. Vid ventilationskontroll, OVK, är den inställd i ett visst läge anpassat efter Din lägenhet. Ändra ej detta läge. För ytterligare instruktioner se sida: Din lägenhet/Ventilation.

Ytterdörr
Du får måla om dörren invändigt men inte utvändigt och du får inte byta ut din ytterdörr.