Ventilation

Föreningens ventilationssystem består av tilluftsflöde från borstlist i fönster och frånluftsflöde genom ventiler i köksfläkt och badrum. Frånluften går ut via centralfläkt på vinden.

Föreningen ansvarar enligt stadgarna för hela ventilationssystemet i huset.

Vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, görs kontroll och inställning av flöden i alla lägenheter. Du får inte ändra inställningar av köksfläkt eller skruva på badrumsventilen utan att kontakta styrelsen. För att ventilationen i badrummet skall fungera behövs en ordentlig springa under dörren (alternativt ventilationshål i dörren) för att kunna få ett tillräckligt flöde.

  • tilluftsflöden från borstlist ovanför fönster
  • frånluftsflöden i kök (köksfläkt)
  • frånluftsflöden i badrum (ventil)
  • ventilationshål i badrumsdörr/ordentlig springa under badrumsdörren

Du har ingen rättighet att på egen hand göra förändringar.
Om du vill göra ändringar av ventilationen ska styrelsen kontaktas.

Om du gjort ändringar på fel sätt så kommer du att få stå för kostnad för återställning. Kontroll av ventilationen görs regelbundet.

Frånluftsventil i badrum
Observera att frånluftsventilen i ditt badrum är en del av föreningens ventilationssystem. Vid ventilationskontroll, OVK, ställs den in på ett läge anpassat till din lägenhet. Ändra ej detta läge.

Byte av köksfläkt
Om du vill byta köksfläkt ska du skicka in en ansökan till styrelsen ( Formulär: Ansökan om renovering som påverkar föreningens ansvarsområde, vg se sida: Din lägenhet/Renovering).

Föreningen använder sig av ett system som heter Alliance-10 för lägenhet. Alliance-10 är ett system med köksfläktar som är avsedda att kopplas ihop med befintlig centralfläkt. Fläkten har en egen motor med varierande hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning. Det finns idag två stycken tillverkare, Franke och Cylinda, som erbjuder dessa köksfläktar.

Observera! Kolfilterfläkt är inte godkända i vårt förening.


Rengöring av köksfläktens filter

Tänk på att regelbundet rengöra filtret i din fläkt alternativt byt ut det till ett nytt. Diska för hand i varmt vatten och diskmedel. Orent och nerfettat filter utgör en brandfara.

Byte av köksfläktens filter

Franke Metalltrådsfilterduk F200 serie, artikel nr. 130817, var den modell som delas ut kostnadsfritt till alla lägenheter för några år sedan.
Så här ser den ut: (finns flera inköpsställen, nedan endast ett exempel).

Ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK.

Fastighetsägare har krav att återkommande göra OVK med viss frekvens beroende på typ av fastighet och verksamhet. Lagen har tillkommit för att människor skall ha en sund inomhusmiljö där friskluft tillförs och cirkulationen i alla fastighetens rum är bra.