Styrelsemöten

2021

  1. 28/1 kl. 19, nr. 1
  2. 23/3 kl. 19, nr. 2

2020

  1. 20/2, nr. 1
  2. 14/5, nr. 2
  3. 26/5, nr. 3, hemsida
  4. 1/9 nr. 4
  5. 5/10, nr. 5
  6. 23/11, nr. 6