Styrelsemöten – datum

2021

2020

  1. 2020-02-20

2) 2020-05-14

3) 2020-05-26, Extra möte hemsida

4) 2020-09-01, Möte med grannföreningen

5) 2020-10-05

6) 2020-11-23

2022

  1. 9 mars
  2. 20 april 19.00