Soprum på gården

Föreningen delar sophantering med grannföreningen, Strandpiparen 1934 (gröna huset på vår gård).

Två sophus

Vi har två sophus (det runda blå och det gröna gårdshuset) samt tillhandahåller en container för grovsopor 2 ggr/år.

Förhållningsregler

Ingenting får ställas på golvet i soprummet. Det måste finnas en anvisad plats till det du slänger.

Saknas det en binge för något du vill slänga, ja då saknas sophantering för detta och du måste ombesörja detta själv.
VG se info ang. Återvinningsstationer, miljöstationer mm.

Det är viktigt att du slänger ditt avfall på rätt ställe. Felsortering innebär en extra kostnad för föreningen (oss boende).

Ställer du tex in ett bilbatteri i soprummet kostar det föreningen ca: 1000 kr för bortforsling. Styrelsen har ingen möjlighet att städa efter andra medlemmar.

Det runda blå gårdshuset

Hushållssopor

Biologiskt avfall

Bruna papperspåsar finns att hämta i soprummet.

Glas

Elektonik
Endast avfall som har en el-sladd eller saker som man kan sätta ett batteri i. Fel sortering kostar föreningen (oss boende) ca: 1000 kr).

Små batterier

Batterier måste rymmas i den lilla behållaren som finns.
Ej bil/båt batterier, dessa lämnas på återvinningsstation.

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör

Glödlampor: Endast förbrukade glödlampor och halogenlampor.

Lågenergilampor: Endast förbrukade lågenergilampor.

Lysrör: Endast lysrör

Lämna inte lampor eller lysrör i pappersförpackning. Lägg dem rakt ner i behållaren. Din lampa måste få plats i behållaren.

Tidningar

Separat rum i det blå gårdshuset.

Detta får Du inte slänga i pappersåtervinningen:

 • post-it lappar (restavfall)
 • kuvert med klisterförsegling (Restavfall)
 • fönsterkuvert (restavfall)
 • vykort (restavfall)
 • kataloger/böcker med hård pärm (restavfall)
 • plastat papper (restavfall)
 • plastpåsar (plastförpackningar)
 • papperspåsar (pappersförpackning)
 • omslag/presentpapper (pappersförpackning)
 • kartong av papper (kartong/wellpapp)

Tänk på att allt som innehåller lim och/eller plast förstör återvinningsprocessen av tidningar.
En tidning kan återvinnas upp till 7 gånger innan fibrerna i papperet är utslitna. Spara energi och träd!

Det gröna gårdshuset

Tänk på att

 • Skölja ur dina tomma förpackningar
 • Ta av kapsyler, lock och korkar. Sortera dem efter material.
 • Platta till förpackningar och lägg mindre förpackningar i större.
 • Återvinningen gäller endast förpackningar.

Well-papp
Tillplattade wellpappkartonger/flak, rull well-papp.
Plastad well-papp och nedsmutsad well-papp sorteras som restavfall.

Pappersförpackningar

Tillplattade pappkartonger, juice/mjölkförpackningar, papperskassar, papperspåsar (socker/mjölpåsar), omslag/presentpapper, förpackningar som innehåller mer än 50% papper.

Plast

Ursköljda plastflaskor, burkar, plastdunkar, plastlock/korkar, frigolit, plastkassar/påsar/säckar, plastfilm, plastkrukor.

Plasthinkar och plastleksaker räknas inte till plastförpackningar.

Metallförpackningar
Ursköljda konservburkar, aluminiumformar/folie, kapsyler, burklock/tuber av metall, värmeljus och burkar utan pant.

Stekpannor, grytor och metallredskap räknas inte till metallförpackningar. Metallförpackningar med färg, lim och lösningsmedel, sprayburkar mm räknas som farligt avfall och skall lämnas in på närmaste återvinningscentral.

Container, 2 gånger/år

Grovsopor (blandat avfall). 
För mer information och datum för container Vg se sida: Gemensamma utrymmen/Soprum/container.

I containern slänger vi grova sopor, blandat avfall. Dvs sådant som ej får plats i den ordinarie sophanteringen.
Obs! Inget el-avfall (avfall med kontakt eller saker som man kan sätta ett batteri i) samt farligt avfall.

Följande avfall hanteras inte av föreningen

Farligt avfall
Föreningen har ingen hantering för farligt avfall, tex brandvarnare, starka rengöringsmedel, frätande ämnen, fotokemikalier, lösningsmedel, färg, lack, lim, bekämpningsmedel, gifter, kvicksilvertermometrar, oljeprodukter och bränslen, och bil/båtbatterier mm.


Grovsopor

Föreningen saknar även hantering av grovsopor (undantaget då vi tillhandahåller container). 

Viss elektronik
Föreningen hanterar viss elektronik, måste dock få plats i anvisad binge. Föreningen hanterar inte kyl, frys, spis avfall.

Bil/båt batterier hanteras ej.

.