Portkod

Portkoder byts med jämna mellanrum.
Vid byte av kod förmedlas detta via medlemsbrev. Inga koder läggs ut här.

Saknar Du portkod vg kontakta styrelsen.

För alla medlemmars säkerhet/trygghet dela inte ut portkoder till vänner och bekanta, leverantörer, pizza-bud mm.

Trappuppgång

Alla portar är låsta dygnet runt. Om Du av någon anlednings ställer upp porten, se då till att stänga den när Du är klar med ditt ärende. Gäller samtliga dörrar.

Sophus, tidningsrum

Särskild kod gäller till sophus, tidingsrum. Dessa lokaler och kod delar vår förening med grannföreningen Strandpiparen 1934 (gröna huset).

Trappuppgång, källare, vind, tvättstuga, cykelrum, barnvagnsrum, hobbyrum

Huvudnyckel går till trappuppgång, vind, källare, tvättstuga, cykelrum, barnvagnsrum, hobbyrum.