Avfallshantering

Föreningen delar sophanteringen med grannföreningen, Strandpiparen 1934 (gröna huset på vår gård).

Vi har två sophus stationer (det runda blå gårdshuset och det avlånga gröna gårdshuset) till vårt förfogande samt att föreningarna tillhandahåller en container (för grovsopor) under 10 dagar två gånger per år, vår och höst.

I soprummen får ingenting ställas på golvet. Det måste finnas en anvisad plats till det Du slänger. Saknas det en binge för något Du vill slänga, ja då saknas sophantering för detta och Du måste ombesörja detta själv. VG se info nedan ang. miljöstationer, sopstationer mm.

VG, se även information som är uppsatt på anstagstavlan i soprummet i det blå gårdshuset.

Följande sophantering finns tillgänglig:

Det runda blå gårdshuset:

– hushållssopor

– miljösopor ……

– glas

– elekronik

– små batterier, ej bil/båt batterier. Måste rymmas i den lilla behållaren som finns.

– glödlampor, lysrör (som ryms i tillgängliga behållare)

– tidningar (separat rum i det blå gårdshuset)

Det gröna gårdshuset

– kartonger, papp (vänligen platta till kartonger)

– plast

– metall

Container, 2 gånger/år

– grovsopor (blandat avfall). 

OBS! Farligt avfall och  elektriskt avfall (saker som man kan sätta ett batteri i eller har en el-sladd) får absolut INTE slängas i container.

Container är öppen  (pga mindre storleken så den går i genom portalen) Vänligen släng ingenting så att det sticker ovanför containerns kant, då kommer container ej ut genom portalen.

Observera!

Föreningen har ingen hantering för farligt avfall (tex brandvarnare, starka rengöringsmedel, frätande ämnen, fotokemikalier, lösningsmedel, färg, lack, lim, bekämpningsmedel, gifter, lysrör, lågenergilampor, kvicksilvertermometrar, oljeprodukter och bränslen, bil/båtbatterier mm)

Föreningen saknar även hantering av grovsopor (undantaget då vi tillhandahåller container). 

Föreningen hanterar viss elektronik, måste dock få plats i anvisad binge. Föreningen hanterar inte kyl, frys, spis avfall.

Nedan finner Du platser där Du kan lämna Ditt farliga avfall samt  ev grovsopor som behöver slängas då container ej finns på gården dvs Farligtavfall bilen, Återvinningscentral, Miljöstationer.

Farligt avfallbilen

Här lämnar Du farligt avfall, mindre el- och elektronikprodukter.

 (batterier, brandvarnare, startka rengöringsmedel, frätande ämnen, fotokemikalier, lösningsmedel, färg, lack, lim, bekämpningsmedel, gifter, lysrör, lågenergilampor, kvicksilvertermometrar, oljeprodukter och bränslen, glödlampoar, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner och batteridrivna leksaker)

Du kan också lämna återanvända saker till Emmaus Björkås insamlingstillfällen som följer.

Bilen stannar bla på Doktor Fries torg. Bilen kör en tur på våren och en tur på hösten. För schema vg. se länk.

Farligt avfallbilen

Återvinningscentraler 

Här lämnar Du all nästan all typ av grovavfall, farligt avfall och elektronik.

Återvinningscentraler

Miljöstationer

Här lämnar Du farligt avfall – finns på bensinstationer och småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Miljöstationer