Lägenhetsförråd – vind/källare

Till Din lägenhet hör vanligtvis ett källarförråd och ett vindsförråd. Variationer kan förekomma, detta tex pga att två lägenheter slagits samman till en. I något fall kan en lägenhet sakna källar- eller vindsförråd. Det kan av någon anledning vara så från tiden då huset byggdes.

Märkta med lägenhetsnummer

Dina förråd är märkta med Ditt lägenhetsnummer (föreningens lägenhetssystem 1-83).

Belysning
Använd befintlig lampa med förlängningssladd för att få ljus i Ditt förråd eller tag med En ficklampa.

Kom ihåg att släcka ljuset när Du går.

Det är inte tillåtet att göra egna variationer av el-kopplingar in i Ditt förråd. Tänk på brandrisken.

Förvaring endast i förråd
Du får endast förvara tillhörigheter i Ditt förråd, inte utanför. Detta pga brandskyddsbestämmelser. Föreningen gör regelbundna kontroller och det som finns utanför förråden kan komma att slängas.

Inga brandfarliga ämnen/vätska
Du får inte förvara brandfarliga ämnen eller vätskor i Dina förråd.

Lås dörrarna till källare/vind

Dörrarna till källare/vind skall vara låsta.