Lägenhetsförråd – vind/källare

Till din lägenhet hör vanligtvis ett källarförråd och ett vindsförråd. Variationer kan förekomma till exempel på grund av att två lägenheter slagits samman till en. I något fall kan en lägenhet sakna källar -eller vindsförråd. Det kan av någon anledning vara så från tiden då huset byggdes.

Märkta med lägenhetsnummer

Dina förråd är märkta med ditt lägenhetsnummer (föreningens lägenhetssystem 1-83).

Belysning
Använd befintlig lampa med förlängningssladd för att få ljus i ditt förråd eller tag med en ficklampa.

Kom ihåg att släcka ljuset när du går.

Det är inte tillåtet att göra egna variationer av el-kopplingar in i ditt förråd. Tänk på brandrisken.

Förvaring endast i förråd
Du får endast förvara tillhörigheter i ditt förråd, inte utanför. Detta på grund av brandskyddsbestämmelser. Föreningen gör regelbundna kontroller och det som finns utanför förråden kan komma att slängas.

Inga brandfarliga ämnen/vätska
Du får inte förvara brandfarliga ämnen eller vätskor i dina förråd.

Lås dörrarna till källare/vind

Dörrarna till källare/vind ska vara låsta.