Revisor

Förtroendevalda revisorer 2020/2021

Av föreningen vald revisor

Emma Larsson

Av föreningen vald revisor suppleant

Åsa Bernhartz

Av HSB utvald revisor

Carina Eriksson, BoRevision i Sverige AB

Revisiorns uppdrag

Revisorn har till uppdrag att granska föreningen. Granskningen avser främst ekonomisk kontroll (siffergranskning) och förvaltningskontroll (att styrelsen sköter sitt uppdrag).

Förrvaltningskontrollen ingår att revisorn även granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett korrekt sätt.

Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är en rapport om vad som har förekommit i föreningen.

Revisorerna, av föreningen vald revisor och suppleant, väljs på föreningsstämman.

Revisorerna kan inte kräva att vara med på styrelsemöten. Det är dock vara bra att bjuda in revisorn till det sammanträde där styrelsen går igenom årsredovisningen.