Nycklar

LägenhetsdörrÖvre låscylindern

Övre låscylindern ingår i ett nyckelsysterm som tillhör föreningen. Den får inte bytas på egen hand. Nytt lås beställes via felanmälan till HSB och bekostas av lägenhetsinnehavaren via faktura. Du kan ej kopiera nyckeln på egen hand.

Föreningen har en huvudnyckel som passar i detta lås. Om föreningen vid underhåll (efter avisering) behöver komma in i din lägenhet så kan detta lås låsas av lägenhetsinnehavaren och det nedre lämnas olåst).

LägenhetsdörrUndre låscylindern

Nedre låscylindern får bytas fritt och styrelsen/HSB behöver ej informeras.

Nyckel för bokning av tvättid

Det tillhör ett lås per lägenhet. Ursprungligen två nycklar per lås. Låset skall vara märkt med lägenhetsnummer. Lägenhetsinnehavare ansvarar för dessa.

Förlust av nycklar/beställning av nytt lås görs till fastighetsskötaren via felanmälan. Nytt lås bekostas av lägenhetsinnehavaren via faktura.

Det är tillåtet att på egen hand kopiera nyckeln till bokningslåset. Har du endast en nyckel kvar så är det bra att kopiera den. Detta kan bla göras hos Skomakaren på Dr Fries Torg. Om du säger att du är från Brf Strandpiparen 13-18 får du rabatt, 100 kr/st istället för 120 kr/st (pris enl. Jan 2021).

Nyckel till gemensamma utrymmen, trappuppgång, vind, källare, tvättstuga, cykel förråd. 

Ingår i ett nyckelsystem som tillhör fastigheten. Två nycklar har ursprungligen delats ut till varje lägenhet. Lägenhetsinnehavare ansvarar för dessa.

Förlust anmäles till styrelsen och ny nyckel bekostas av läghenhetsinnehavaren via faktura. Du beställer via styrelsen/ordförande. Du kan ej kopiera denna nyckel på egen hand.