Namnskylt port/lägenhetsdörr

Vid ägarbyte får HSB/fastighetsskötare ett meddelande om namnändring. Då ändras namnet på din dörr och vid trapphusets ringklocka. Detta görs utan kostnad.

Om du av någon anledning önskar ändra namn vid till exempel namnbyte samt om en sambo flyttar in eller ut så gör du en felanmälan. Kostnaden för detta faktureras till dig via HSB.