Lagar

Utöver stadgar finns en rad lagar och regler som samtliga bostadsrätter och medlemmar måste följa.

De lagar man påverkar mest av är bostadsrättslagen och föreningslagen.

Hhhh

kkkk

Hjj