HusdjurInnehavare av husdjur är skyldiga att övervaka dessa så deras husdjur inte stör eller förorenar i trapphus och i föreningens omgivningar.

Inga husdjur får vistas i våra gemensamma lokaler så som tvättstuga, vind och källare.

Husdjur får inte rastas på vår gård och måste vara kopplade. Om djur hyses i lägenheten, se till att de inte förorenar, för oljud eller skadar lägenheten.