Historia

Huset ritades av arkitekt Arvid Fuhre och är en av de äldsta husen i området. Gatorna i området uppkallades efter sin omgivning. Ljunggatan kommer från den rika förekomsten av ljugbeväxt mark som fanns där huset byggdes. Fyrverkaregatan har fått sitt namn efter C.R Hanssons pyrotekniska fabrik, som fram till 1935 hade sin verksamhet här inärheten. Dammgatan är döpt efter Stora Dammet, sedan 1782 känt som utmark till hemman i Landala. Dammet betyder troligen dammet eller fördämningen och dammen som vi ser idag har förmodligen varit dubbel så stor.