Förvaltning/medlemskap i HSB

Att ta hand om en fastighet och bostadsrättsförening innebär ett stort ansvar och många arbetsuppgifter. Allt från att städa trappor, byta glödlampor, ta in avgifter från medlemmarna, betala låneräntor, renovera fasaden och planera gårdsfest. En del av detta kan styrelsen och medlemmarna själva ta hand om medan annat kan tas om hand av ett förvaltningsbolag för att göra det lättare.

Vår förening har ett avtal med HSB. Vi har en administrativ, ekonomisk och teknisk förvaltning. För detta betalar föreningen en avgift.

Föreningen har ett medlemsskap i HSB och alla blivande medlemmar måste söka medlemsskap i HSB innan de kan bli medlemmar i vår bostadsrättsförening.

Förvaltning

Administativ/ekonomisk förvaltning

HSB sköter hyresavisering, fakturabetalning, bokföring, överlåtelser, felanmälan enl. avtal.

Tekniskt förvaltningsentreprenad

HSB sköter den tekniska förvaltningen enligt avtal. Här ingår bland annat fastigheten, utemiljö och städ.

Fastighetsskötare

Medlemskap i HSB

Föreningen och alla boende är medlemmar i HSB, som ett kollektiv. För att kunna bli medlem i en bostadsrättsförening, som är ansluten till HSB måste du först bli medlem i HSB. Du betalar en insats. Insatsen får du tillbaka vid utträde eller flyttar. Du måste dock kontakta HSB skriftligen. Flyttar du till en annan HSB-förening behåller du ditt medlemskap. Föreningen betalar en medlemsavgift till HSB, per lägenhet och år.

Detta får du som medlem i HSB

 • Möjlighet att bospara
 • Erbjudanden
 • Juridisk rådgivning
 • Medlemstidning
 • Möjlighet att påverka
 • Trygghet

Detta får din bostadsrättsförening som medlem i HSB

 • HSB-ledamot
 • Juridisk rådgivning
 • Ebjudanden & samarbetsavtal
 • Utbildningar och stöd
 • Påverka
 • Trygghet

HSB – en stor bostadskooperation

HSB är en kooperativ bostadsrörelse som finns i Sverige. HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. Namnet består idag endast av akronymen HSB. Tidigare stod bokstäverna för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening.