Förvaltning/medlemskap i HSB

HSB har sedan januari 2023 enbart hand om vår administrativa och ekonomiska förvaltning.

Föreningen har ett medlemskap i HSB och alla blivande medlemmar måste söka medlemskap i HSB innan de kan bli medlemmar i vår bostadsrättsförening.

Administativ/ekonomisk förvaltning

HSB sköter hyresavisering, fakturabetalning, bokföring samt överlåtelser enligt avtal.

Medlemskap i HSB

Föreningen och alla boende är medlemmar i HSB som i ett kollektiv. För att kunna bli medlem i en bostadsrättsförening som är ansluten till HSB måste du först bli medlem i HSB. Du betalar en insats. Insatsen får du tillbaka vid utträde eller om du flyttar. Du måste dock kontakta HSB skriftligen. Flyttar du till en annan HSB-förening behåller du ditt medlemskap. Föreningen betalar en medlemsavgift till HSB, per lägenhet och år.

Detta får du som medlem i HSB

 • Möjlighet att bospara
 • Erbjudanden
 • Juridisk rådgivning
 • Medlemstidning
 • Möjlighet att påverka
 • Trygghet

Detta får din bostadsrättsförening som medlem i HSB

 • HSB-ledamot
 • Juridisk rådgivning
 • Ebjudanden & samarbetsavtal
 • Utbildningar och stöd
 • Påverka
 • Trygghet