Försäkringar

Hemförsäkring

Hemförsäkring är varje medlems ansvar. 

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat en kollektiv försäkring för bostadsrätt.

Försäkringsbolag: Moderna försäkringar, försäkring: Bostadsrättstillägg K401:2

Vid skada ring: 0200-21212

Uppge: Strandpiparen 13-18, din adress och

vår förenings organisationsnummer: 757200-9012.