Föreningens stadgar (regler)

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler.

I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sittsäte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Vår förening antog på årsmötet 2019 följande stadgar:

HSB Göteborgs normalstadgar 2004 med typavvikelse p. 36

https://www.hsb.se/contentassets/e30458953ce041398070e0635ba8d21b/underhallsanvsvar.pdf