Föreningens fastighet/mark


Brf Strandpiparen bildades 1 oktober 1929 och har sedan dess varit medlem i HSB.

Föreningen äger fastigheten Landala 27:20 i Göteborg.
Det finns i denna fastighet sammanlagt 79 lägenheter, 1 st lokal och 0 p-platser.
Den totala lägenhetsytan är 4050 kvm.

I fastigheten finns det bostadshus med adresserna:

  • Dammgatan 1,3,5
  • Fyrverkaregatan 14, 18
  • Ljunggatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Föreningens 79 st lägenheter fördelar sig enl. följande:

  • 23 st 1 r o k
  • 47 st 2 r o k
  • 5 st 3 r o k
  • 4 st 4 r o k

Föreningens mark sträcker sig enligt kartan nedanför. Föreningen äger marken som huset står på samt marken innanför trottoarer. Utanför Ljunggatan 20-22, mot gatan, äger föreningen marken ovan översta muren.

Föreningen äger inte marken där gårdhuset står. Gårdshuset står på en tomträtt och föreningen betalar hyra till kommunen för denna.

Föreningen äger inte heller vägen och trottoarer inne på vår gård.