Lägenhetsnummer

Föreningens lägenhetsnummer

Vår förening har ett eget lägenhetssystem. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i avtal och bofaktablad. Du kan även hitta ditt lägenhetsnummer längst upp till höger på din ytterdörr.
Föreningens lägenheter är numrerade från 1-83.

Föreningens lägenhetsnummer används bland annat vid kontakt med HSB och föreningen, felanmälan, bokning av tvättstuga och registrering på vår hemsida.

Lantmäteriets lägenhetsnummer

I fall där det finns mer än än bostad på samma adress, som i flerbostadshus, har varje lägenhet fått ett nummer enligt en viss standard. Numret anger var i trappuppgången lägenheten finns. Det kombineras med bostadens adress.

Om du till exempel har förteckning “Ljungatan 14, lägenhet 1002” så står siffran 1 för första våningen och 02 för den andra lägenheten räknat från vänster på det aktuella våningsplanet.