Brandsäkerhet

Brandskydd

Din lägenhet bör vara utrustad med minst 1 brandvarnare.

Glöm inte att kontrollera funktionen med jämna mellanrum.

Styrelsen rekommenderar att Ni även har en brandfilt och en brandsläckare.

Lösa föremål utanför våra dörrar (i trappuppgången, vind, källare) tillåts inte pga brandrisken (inga skor, dörrmattor, barnvagnar mm)

De allmänna gemensamma utrymmerna, dvs vind, trappuppgång, källare, tvättstuga, hobbyrum, föreningslokal m.m är utrustade med seriekopplade brandvarnare.

Varje trappuppgång , vind, trappuppgåbg, källare är sammankopplade var för sig. Ev kan även närliggande lokal ingå i Din trappuppgångs sammakoppling.

I föreningslokalen finns även brandsläckare och brandfilt.

Marchaller, grillar mm……. fortsätt skriv.

Brandvarnardagen – 1 December 

Brandvarnardagen infaller 1 December varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en fungerade brandvarnare i hemmet.

Nätverket Aktiv mot brand har tagit fram en sms-tjänst som hjälper Dig att påminna Dig om att testa Din brandvarnare. Gå in på http://www.skyddadigmotbrand.se

Gör det till en rutin – när adventsljusstaken kommer fram, kontrollera Din brandvarnare och byt ev batteri.