Brandsäkerhet

Brandskydd – Din lägenhet

Din lägenhet ska vara utrustad med minst 1 brandvarnare.

Glöm inte att kontrollera funktionen med jämna mellanrum.

Styrelsen rekommenderar att Ni har en brandfilt och en brandsläckare.

Rengör filtret i Din köksfläkt regelbundet och byt ut den v.b. Orent/nerfettat filter utgör en brandfara.
För information ang. filter som passar till Din köksfläkt vg se sida: Din lägenhet/ventilation.

Brandskydd – gemensamma utrymmen

Seriekopplade brandvarnare

I december 2019 installerades det seriekopplade brandvarnare (batteritid 10 år) i våra gemensamma utrymmen, dvs vind, trappuppgång, källare, tvättstuga, hobbyrum, föreningslokal.

För mer information om hur brandvarnarna fungerar och hur de är kopplade, vg se länk nedan.

Kolsyrebrandsläckare

Trapphus

Det är inte tillåtet att förvara lösa och brännbara föremål i trapphusen och utanför Din lägenhetsdörr. Detta utgör brandrisk/hinder i utrymningsväg.

Inga skor, dörrmattor, barnvagnar mm.

Vind/källare

Det är inte tillåtet att dra in egen el eller påhittiga kopplingar in i ditt vinds- eller källarförråd. Använd befintlig amatur eller tag med en ficklampa.

Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen i vind/källare.

Det är inte tillåtet att förvara saker utanför Ditt vinds- eller källarförråd pga brandrisk/utrymningsväg.

Föreningen genomför med jämna mellanrum utrensning.

Dörrar till vind/källare skall vara stängda och låsta.

Brandskydd föreningslokalen
I föreningslokalen finns brandsläckare och brandfilt. Brandvarnare är seriekopplad med närmaste trappuppgång.

Brandskydd tvättstuga

Tvättstugan är försedd med brandvarnare. Brandvarnaren är seriekopplad med närmaste trappuppgång, Ljunggatan 12.

I anslutning till tvättstuga finns två st kolsyrebrandvarnare. Den ena sitter precis till höger om ingången till tvättstugan via källartrappan, mellan Ljunggatan 10-12. Den andra sitter precis till höger om ingången till barnvagnsrummet.

Dessa brandvarnare är kolsyrebrandvarnare och används främst till……

Skulle Ni av någon anledning bryta förseglingen till en brandvarnare, vg kontakta Styrelsen. Uppsatta 2 juni 2020.

Gården

Respektera ordningsregler på gården vad gäller grillar, machaller, rökning mm.

Brandvarnardagen – 1 December 

Brandvarnardagen infaller 1 December varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en fungerade brandvarnare i hemmet.

Nätverket Aktiv mot brand har tagit fram en sms-påminnelse som hjälper Dig att påminna Dig om att testa Din brandvarnare.

Gör det till en rutin – när adventsljusstaken kommer fram, kontrollera Din brandvarnare och byt ev batteri.