Avflyttningskontroll vid försäljning av bostadsrätt

Avflyttningskontroll görs för att säkerställa att såväl säljare som köpare görs medvetna om eventuella brister i lägenhets utförande gentemot bostadsrättsföreningen.

Avflyttningskontroll innan överlåtelse kan ske

Från 2022 kräver Brf Strandpiparen 13-18 en avflyttningskontroll vid lägenhetsöverlåtelse.

Ett godkänt avflyttningsprotokoll måste finnas innan överlåtelse av din lägenhet kan ske. Styrelsen godkänner inga nya medlemmar (ägare) förrän avflyttningskontrollen är godkänd och eventuella brister åtgärdade.

Avflyttningskontroll görs av föreningen och för föreningen. Styrelsen lämnar inga intyg efter en kontroll. Föreningen bekostar kontrollen.

Avflyttningskontrollen skall inte förväxlas med en besiktning, som är ett frivilligt förfarande som köparen (eller säljaren) kan anlita en besiktningsman för att utföra för att hitta eventuella fel och brister.

Syfte

Syftet är att kontrollera att bostadsrätter som överlåts inte har några otillåtna installationer eller ändringar samt kontrollera det som föreningen ansvarar för.

Avflyttningskontroll består av två delar

  • Deklaration, ett formulär som du som lägenhetsägare fyller i och skickar till styrelsen.
  • Besiktning av el, ventilation och va-anslutningar, görs av besiktningsman via HSB

Så här gör du

  • Fyll i formuläret “Avflyttnings kontroll vid försäljning av bostadsrätt” . Vg se länk nedan. Skicka deklarationen till: Styrelsen, Brf Strandpiparen 13-18, ordförande: Johan Alfredsson, johan.alfredson@gmail.com . Formuläret kan skickas in inför en försäljning eller i anslutning till försäljningen.
  • När en försäljning har skett beställs en besiktning avseende el, ventilation och va-anslutningar via HSB. Du blir kontaktad av HSB. Föreningen bekostar besiktningen.
  • Du får besked när styrelsen har godkänt avflyttningskontrollen.

Länk till formulär: Avflyttningskontroll vid försäljning av bostadsrätt: (Tryck på svart knapp nedan)

Detta gäller vid anmärkningar

Du som säljare ansvarar för att brister åtgärdas innan avflytt alternativt görs en separat överenskommelse med köparen om hur dessa ska hanteras och meddelar denna överenskommelse till styrelsen.

Bostadsrättsföreningen kan om dokumentation över ombyggnationer saknas föreskriva ytterligare besiktning av lägenheten.

Föreningen har rätt att göra en avflyttningskontroll

Föreningen har enligt bostadsrättslagen rätt att komma in i lägenheten för tillsyn eller för att kontrollera eller utföra arbete som föreningen svarar för. I detta fall är det en avflyttningskontroll. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för visst underhåll och installationer inne i din lägenhet, oavsett om du eller tidigare bostadsrättshavare utfört dessa.