Andrahandsupplåtelse

En andrahandsupplåtelse innebär att du, som bostadsrättsinnehavare, under en viss tid lämnar över din lägenhet till någon annan för självständigt brukande, d.v.s utan att du själv vistas i lägenheten.

För att få upplåta din bostad i andra hand krävs enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. Detta gäller oavsett om hyra tas ut eller ej samt även om lägenheten upplåts till någon i den närmaste familjekretsen. Tillstånd av styrelsen krävs inte om du bor kvar i lägenheten och hyr ut ett rum till en inneboende.

I texten nedan används ordet andrahandsuthyrning, även om upplåtelsen är kostnadsfri.

År 2014 ändrades bostadsrättslagen och reglerna blev mer generösa. Tidigare har det krävts beaktansvärda skäl för att hyra ut sin bostad. Nu krävs det att bostadsrättsinnehavaren uppvisar ett skäl. Det innebär inte att alla skäl är godtagbara. Att till exempel köpa en lägenhet och sedan tillgodogöra sig hyra, utan att själv bo i lägenheten, behöver inte godtas av bostadsrättsföreningen. Skäl som från början varit godtagbara kan också tappa bäring över tid.

Det är inte tillåtet att hyra ut via Air B&B eller liknande.

Ansökan om tillstånd

Endast bostadsrättsinnehavare i Brf Strandpiparen 13-18 kan få tillstånd att hyra ut i andra hand. Finns det flera delägare till bostadsrätten skall samtliga skriva under ansökan.

I ansökan skall det anges hur lång tid bostaden skall hyras ut, skälet till att du vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandsgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om byte av hyresgäst sker under den tid som tillstånd redan har beviljats för.

Styrelsen ger tillstånd för 1 år i taget. Därefter måste ny ansökan skickas in.

Skicka in din ansökan senast 1 månad innan din uthyrning planeras.

Ansökan om förlängning av pågående andrahandsuthyrning skall inkomma till styrelsen senast 1 månad innan utgången av det tidigare avtalet.

1) Fyll i blanketten ”2:a handsuthyrning”.

2) Skicka blanketten via mail till styrelsens ordförande Johan Alfredson på mailadress: johan.alfredson@gmail.com.

Du kan även skicka blanketten till adressen: Brf Strandpiparen 13-18, Ljunggatan 14, 413 21 Göteborg.

Skickar du via brev, skicka ett mail för att meddela att din ansökan är på väg.

3) Styrelsen lämnar skriftligt svar.

Förslag på blanketter:

Om hyresgästen flyttar i förtid

Om hyresgästen flyttar i förtid ska styrelsen meddelas så att tillståndet för andrahandsuthyrning kan återkallas. Innan ny uthyrning kan ske med annan hyresgäst måste ny ansökan skickas in.

När andrahandsuthyrningen upphör

Bostadsrättsinnehavaren ska meddela styrelsen när andrahandsuthyrningen upphört och han/hon åter övertagit lägenheten. Meddela styrelsen via vår ordförande Johan Alfredsson på mailadressen; johan.alfredson@gmail.com.

Otillåten uthyrning

Uthyrning utan styrelsens tillstånd kan få konsekvenser för dig som bostadsrättsinnehavare. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkligas, vilket resluterar till att du blir uppsagd och bostadsrätten tvångsförsåld.

Enl. bostadsrättslagen: “Vid otillåten andrahandsuthyrning av en bostadsrätt anses bostadsrätten förverkligad och föreningen får säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning. Om du som bostadsrättsinnehavare inte ganska omgående, efter anmodan om rättelse, vidtar rättelse, dvs ansöker om tillstånd till andrahandsuthyrningen och får det godkänt eller upphör med andrahandsuthyrningen så kan föreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren”.

Det är inte tillåtet att hyra ut via Air B&B eller liknande.


Du har ansvar för lägenheten under andrahandsuthyrningen

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är du som bostadsrättsinnehavare ansvarig gentemot föreningen för alla dina förpliktelser exempelvis att månadshyran betalas i rätt tid, att grannarna inte blir störda och att den så kallade vårnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. Vårdnadsplikten innebär att man känner ansvar för och vårdar lägenheten och de gemensamma utrymmerna som man använder i fastigheten.

Föreningens regler

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att bostadsrättsföreningens trivselregler följs. Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen. Om något händer kan föreningen skicka en anmodan om rättelse eller krav till dig som bostadsrättsinnehavare. Då är det ditt ansvar att se till att problemet upphör.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att styrelsen har kontaktuppgifter både till andrahandshyresgästen och till dig som bostadsrättsinnehavare. Det kan finnas tillfällen där styrelsen behöver prata med andrahandshyresgästen eller komma in i lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen ansvarar för. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att hela hyresperioden hålla styrelsen informerad om dina aktuella kontaktuppgifter så att föreningen vid behov kan kontakta dig.

Fullmakt

Är du som bostadsrättsinnehavare inte nåbar under tiden då lägenheten är uthyrd i andra hand, för exempel om du befinner dig utomlands, kan du utse en kontaktperson via fullmakt. Det innebär att det finns en person som styrelsen kan kontakta om något händer och denna person kan agera i ditt (bostadsrättsinnehavarens) ställe.

Försäkring

Lägenheten är din egendom. Du som bostadsrättsinnehavare bör ha en bostadsrättsförsäkring. Vår förening har en kollektiv bostadsrättsförsäkring och skyddet finns därmed. Var god se sida “Ordning och säkerhet/försäkringar för mer information. Har du möbler kvar i lägenheten är det viktigt att ha kvar din hemförsäkring som skyddar vid skador. Även andrahandshyresgästen bör ha en hemförsäkring för sina skador och för att kunna ersätta dig vid skador. Tala med ert försäkringsbolag för att ta reda på vilket skydd ni behöver. Vissa bolag har även försäkring för andrahandsuthyrning.

Kontrollera andrahandshyresgästen

Det är viktigt att kontrollera den som bor i andra hand i lägenheten noga. Man kan bland annat begära referenser, kontrollera med Kronofogden om det finns några aktuella ärenden samt begära inkomstuppgift.

Tillgång till föreningens hemsida

Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att informera hyresgästen om vad som gäller inom föreningen. Hyresgästen är välkommen att vara registrerad på vår hemsida under hyrestiden.

Namnskylt på lägenhetsdörr

Det är inte tillåtet att sätta upp tillfälliga klisterlappar, skyltar eller liknande med namn på din lägenhetsdörr. Hyresgästen ska adressändra till “c/o bostadsrättsinnehavarens namn”.

Informera dina grannar

Det är trevligt om du som bostadsrättsinnehavare informerar dina grannar i din trappuppgång om att du fått tillstånd av styrelsen att hyra ut din lägenhet i andra hand. Berätta vem som är din tillfälliga hyresgäst och hur länge hyresgästen skall bo i din lägenhet.

Lagar och regler

Vad som gäller vid andrahandsuthyrning i förhållandet mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren finns reglerat i Bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. “Lagen om uthyrning av egen bostad” reglerar förhållandet mellan bostadsrättsägare och hyresgäst. Den är tänkt som en påbyggnad av hyreslagen. När det inte finns regler i “Lagen om om uthyrning av egen bostad” så gäller hyreslagen.