Värme

Radiator

Alla radiatorer tillhör lägenheten och får inte bytas ut eller kopplas bort utan styrelsens godkännande. De ingår i fastighetens styrsystem för värme och flödet på dina element är inställda efter var i föreningen din lägenhet finns.

Målet är att varje lägenhet skall få tillgång till en jämn inomhustemperatur på 21 grader. Styrsystemet reglerar detta. På alla radiatorer sitter en radiatorventil och denna skall vara fullt öppen för att uppnå 21 grader. Om du önskar lägre temperatur eller stänga av värmen så reglerar du detta genom att vrida på vredet som sitter på radiatorventilen.

Fjärrvärrme

Fastigheten värms upp av fjärrvärme.

Föreningen använder ett styrsystem för värmen från NordIQ AB. Syftet med systemet är att stabilisera inneklimatet och ge ett minskat effektbehov.

Termisk balansering 2017

Så här ser radiogivaren ut.
9 x 4,5 cm

Föreningen finjusterade radiatorsystemet med en termisk balanseringen 2017.

En radiogivare (som mäter temperatur) är installerad i varje lägenhet.

Radiogivaren ses på bilden nedan och sitter vanligtvis monterad i hallen och i skugga. Givaren tillhör föreningen och får ej avlägsnas från lägenheten.

Givaren gör det möjligt att justera in respektive lägenhetsradiatorer så att alla lägenheter får jämn tillgång till den värme som behövs för att nå 21 grader. Detta gör att termostater på radiatorerna inte behövs.