Att åtgärda på hemsidan – Anton

  1. Lägga upp redigera på menyn – visas endast för administratörer. Denna fanns på menyraden innan jag raderade menyn den där gången och fick bygga om den igen.
  2. Mitt konto. Skall kunna se och ändra uppgifter, det ända som inte skall gå att ändra är lägenhetsnummer. Man skall kunna radera sitt eget konto. Detta fungerade första gången du visade oss det, det mötet där Johan var med.
  3. Användarnamn skall vara samma som lägenhetsnummer. Användlistan skall sorteras efter lägenhetsnummer. Det skall kunna gå att registrera flera användare på samma lägenhetsnummer. Det skall även gå att registrera flera personer med samma förnamn, och flera personen kan ha samma efternamn. Även två personer kan ha samma adress och telefonnummer (som bor ihop)- Idag går allting bara att registrera 1 gång.
  4. Vid registrering, det finns två rutor för lägenhetsnummer. Sortering skall ske efter lägenhetsnummer, kan även finnas två st tex lägenhet 82, om båda medlemmarna i den lägenheten vill registrera sig, vilket bör vara ok.
  5. Vid registrering skall man uppge lägenhetsnummer. Kan du lägga till i texten vid lägenhetsnummer, (föreningens lägenhetsnumrering 1-82)
  6. I redigera menyn skall det gå att skicka en sida till en medlem, idag går det endast att skicka till tex administratörer eller användare som grupp. Det har tidigare gått att skicka till en specifik person.
  7. Hur går det med buggen som gör att det ibland inte går att komma in?